Vogels in de omgeving

Vogels op Bungalowpark Lanka.

‘Hoor de stilte' is het motto van Lanka. Maar in al die stilte zijn er op Lanka veel soorten vogels te horen. Lanka en naaste omgeving is een echt vogelparadijs.

In dit document vindt u foto's, beschrijvingen en geluiden van vogels die op Lanka voorkomen, die vanuit Lanka te horen zijn of die komen overvliegen. Ik beperk me tot lente- en zomervogels, maar ook met die beperking is compleetheid niet gegarandeerd.
De beschrijvingen zijn met opzet heel kort. Om verder te zoeken naar informatie over een bepaalde vogel raadplege men een goed vogelboek, zoals de ANWB Vogelgids van Europa.

Uit de foto´s die zijn opgenomen is niets af te leiden over de relatieve afmetingen van de afgebeelde vogels.
Bijna alle foto's en de meeste vogelgeluiden zijn afkomstig van de website www.vogeldagboek.nl van vogelkenner Adri de Groot. Dank aan Adri voor zijn toestemming om het materiaal te gebruiken. Vogeldagboek is een schat van informatie over vogels. U kunt u gratis op Vogeldagboek abonneren.

Grote bonte specht

Deze specht is veel te zien en te horen in de bomen van Lanka. In het voorjaar roffelt hij op takken. Geluid: scherp kiek. Hij nestelt in zelf uitgehakte boomholten, ook in nestkasten. In de winter komt hij ook aan de voedertafel en hangt aan vetbollen.
http://www.vogelgeluid.nl/grote-bonte-specht


Roodborst

Wie kent dit vogeltje niet? In het voorjaar en najaar hoor je zijn parelende zang. Op Lanka zijn er heel wat paartjes roodborsten te vinden. In de winter kan je hem helpen door bijvoorbeeld fijngehakte appel te strooien.
http://www.vogelgeluid.nl/roodborst


Heggenmus

Ondanks zijn naam hoort de heggenmus niet tot de mussen. Dat is al te zien aan zijn snavel die veel langer en spitser is dan van de mus. Al vroeg in het jaar hoor je zijn leuke vlugge liedje. Je vindt hem in tuinen. In dicht bos zal je hem niet snel zien.
http://www.vogeldagboek.nl/node/235

Merel

In Lanka is de merel zeer algemeen. Man merel is zwart, vrouw bruin. Hij komt vooral aan de rand van het bos en in tuinen voor.
http://www.vogeldagboek.nl/node/250

Zanglijster

De zanglijster komt relatief veel voor op Lanka. Het lijkt echter wel dat de lijster onder invloed van het gunstige weer in 2014 veel concurrentie van de merelhausse heeft gehad. Hij is veel schuwer dan de merel en in zijn zang, die velen even mooi vinden als die van de merel, zitten veel herhalingen. De zanglijster eet graag slakjes. De slakkenhuizen slaat hij kapot op stenen, bij voorbeeld die van terrassen van Lanka-huizen.
http://www.vogelgeluid.nl/zanglijster

Tuinfluiter

Dit vogeltje is even groot als de zwartkop hieronder, maar veel minder talrijk. Hij houdt zich liefst op in open terrein met laag stuikgewas, langs de randen van Lanka. Hij houdt zich vaak schuil in struiken. Het mannetje kan heel lang en luid achter elkaar zingen. De zang is merelachtig.
http://www.vogeldagboek.nl/node/213

 

Zwartkop

De zwartkop heet ook zwartkoptuinfluiter. Hij is op Lanka veel te horen op open plekken in het bos. De man heeft zoals zijn naam al zegt een gitzwart kopje, maar de kop van het vrouwtje is lichtbruin. Het vrouwtje is veel moeilijker te observeren dan de man. De mooie strofes in het lied van de zwartkop beginnen vaak zacht met heel sterk jubelend einde.
http://www.vogeldagboek.nl/node/214

 

Met dank aan dhr. van der Maesen voor deze bijdrage.